Yaalini Kathiravan (After School Learning Tree, CA)

Initial Rating: 800

Final: 780


 

Wins

Name Score Rating Change
Arman Shoaee (500) 12-10, 11-9, 11-7 0
Zhizhen Chen (500) 11-4, 11-7, 11-7 0

 

Losses

Name Score Rating Change
Jacob Yang (800) 11-5, 11-2, 11-6 -8
Aiden Shi (841) 7-11, 13-15, 11-8, 11-6, 11-5 -6
Fei-Lian Zhang (842) 11-6, 11-1, 11-4 -6
Rufat Ragimov (1274) 11-5, 11-6, 11-6 0
Peter Cao (1459) 11-5, 12-10, 11-8 0
Chetan Balaji Nauduri (1437) 11-6, 11-8, 11-3 0

 
Back to ratings page
Back to tournament homepage