Chetan Balaji Nauduri (San Diego TTA, CA)

Initial Rating: 1437

Final: 1458


 

Wins

Name Score Rating Change
Eric Life (700) 11-6, 11-5, 7-11, 11-9 0
Fei-Lian Zhang (842) 11-7, 11-7, 6-11, 12-10 0
Yaalini Kathiravan (800) 11-6, 11-8, 11-3 0
Peter Cao (1459) 11-4, 12-10, 9-11, 6-11, 11-8 10
Teddy Xu (1481) 11-8, 12-10, 7-11, 8-11, 11-8 13

 

Losses

Name Score Rating Change
Callem Pace (1582) 11-2, 11-8, 11-7 -2
Kevin Li Zhang (1836) 11-9, 11-9, 11-5 0
Kevin Li Zhang (1836) 11-8, 11-2, 11-7 0

 
Back to ratings page
Back to tournament homepage